Fastbonde

Når du handler mat hos oss havner du inn på listen og får epost hver mandag om når og hvor bonden er i Oslo den uken.

Håpet med denne listen på sikt er å få bli «fastbonden» din: Per nå har vi griser, verpehøns og okser. Men vi har mer i gjerde, og målet er å kunne erstatte så mye som mulig av den vanlige maten man ellers må kjøpe på dagligvarebutikken, enten ved å lage det selv, eller ved å gi deg tilgang til gode råvarer gjennom nettbutikken vår, slik at du kan få mest mulig direkte fra den som faktisk lager maten, og så handle alt annet på vanlig vis.

Grunnleggende i all driften vår: Sprøytefritt og så bærekraftig som mulig, og økologisk der det er formålstjenlig, med priser som som er bra for både kunde og matprodusent. Vi skal gi dyrene våre det best mulige livet vi kan, og så skal de bare ha én dårlig dag. Når vi skal utnytte dem for mat, er det i vår bok et absolutt minimum at de skal ha levd et godt liv.